Hva er camping?

Camping er et bredt og dekkende begrep, som generelt refererer til en ferieform hvor man enten overnatter i telt, campingvogn, bobil eller campinghytte, og hvor man gjerne oppholder seg i mer naturskjønne eller naturpregede omgivelser enn der hvor man normalt bor. Begrepet camping kan dekke alt fra en minimal oppakning hvor man kun har et telt og det mest nødvendige for å overleve – til nærmest den mest ekstreme luksus, i form av godt utstyrte bobiler eller campingvogner. Det som kanskje skiller camping fra å permanent bo i en bobil, eller å sove som uteligger, er intensjonen, nemlig å feriere. Rekreasjonselementet er altså sentralt for begrepets betydning.

 

Camping med campingvogn

En campingvogn kan defineres som en tilhenger som er laget for å kunne benyttes som et mobilt overnattingssted. Ofte bruker man et sidetelt (kalt fortelt) som festes på den ene siden av vognen, for å utvide boarealet. Det er også vanlig med mer solide sidekonstruksjoner (kalt spikertelt eller termotelt) på steder hvor campingvogner står mer permanent.
Campingvogn er en meget populær form for camping, og bare i Norge finnes det godt over tusen campingplasser som egner seg for vogn. For mange er campingvognen en rimeligere versjon av en hytte, og det er ikke uvanlig å ha en vogn stående på en campingplass hele året. Moderne campingvogner er ofte utstyrt med både kjøkken og toalett, og matlaging gjøres med enten propangass eller elektrisitet. Campingplasser har ofte tilgang til både elektrisitet, vann, kloakktilkobling eller toaletter, og dusjer og vaskeri. I tillegg kan det ofte være rimelig leie på campingplasser. [Les mer om campingvogner på denne siden.]

 

 

 

Camping med bobil

Campingferie med bobil har mange fellestrekk med campingvognferie, men det er også noen klare forskjeller, og man skal velge mellom de to formene, så er det hensiktsmessig å definere hvilke behov man har.

Bobil er en campingform som egner seg bedre for de som ikke ønsker å stoppe på ett sted (for eksempel en campingplass) og bli der en god stund. Med bobil er man ikke fullt så bundet, og det å pakke sammen og dra til neste destinasjon er forholdsvis enkelt. Bobilen er derimot mindre praktisk hvis man skal korte turer i nærområdet, for eksempel for å bade eller handle – med campingvogn har man anledning til å bruke bilen, mens den store bobilen kan gjøre en svipptur mindre praktisk. mange løser dette med å ha med sykler på bobilferie.

En annen fordel er at det kan være enklere å bare stoppe på en parkeringsplass, og slippe å gå ut av bilen hvis man ikke vil det. Bobiler gir ofte god kjørekomfort og god plass foran i kabinen.

Ulemper med bobil kan være at de generelt sett koster mer, både i innkjøp, service, reparasjoner og alt annet som hører til eierskap og drift av et stort kjøretøy. [Les mer om bobiler og bobilcamping på denne siden.]

 

Camping med telt

Denne formen med camping er kanskje den mest fleksible, da det kan gjøres mange flere steder, på alt fra korte skogsturer til polekspedisjoner. De aller fleste campingplasser har områder for telt, og det kan også være praktisk å ha med telt på bilferie, i stedet for å ligge ubehagelig i et bilsete.

Teltcamping er klart den rimeligste form for camping, og med allemannsretten i Norge (og i ulike varianter i andre land) er utvalget for teltesteder enormt. Ifølge friluftsloven § 9 Kan man telte i utmark i opptil 2 døgn om gangen uten grunneiers samtykke, så lenge det er minst 150 meter fra bebyggelse og ikke forstyrrer beboernes fred. Samtykke til lengre opphold trengs ikke på høyfjellet eller på område fjernt fra bebyggelse, med mindre det må regnes med at oppholdet kan medføre nevneverdig skade eller ulempe.