Hva er camping?

Camping er et bredt og dekkende begrep, som generelt refererer til en ferieform hvor man enten overnatter i telt, campingvogn, bobil eller campinghytte, og hvor man gjerne oppholder seg i mer naturskjønne eller naturpregede omgivelser enn der hvor man normalt bor. Begrepet camping kan dekke alt fra en minimal oppakning hvor man kun har et telt og det mest nødvendige for mest nødvendige for å overleve – til nærmest den mest ekstreme luksus, i form av godt utstyrte bobiler eller campingvogner. Det som kanskje skiller camping fra å permanent bo i en bobil, eller å sove som uteligger, er intensjonen, nemlig å feriere. Rekreasjonselementet er altså sentralt for begrepets betydning.

 

camping med campingvogn

Camping med bobil

 

 

Camping med telt